W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Kwestionariusz budynku – A

W celu stworzenia rzetelnej oferty prosimy o dokładne uzupełnienie poniższego kwestionariusza, niektóre odpowiedzi mogą Państwo znaleźć w aktach notarialnych, Książce Obiektu Budowlanego lub u aktualnego Zarządcy. W przypadku braku danych prosimy zostawić puste pole.

Adres nieruchomości

Struktura prawna nieruchomości

W przypadku współwłasności - czy jest zgoda 100% właścicieli na zmianę Zarządcy?

Sposób sprawowania zarządu

Status prawny właścicieli / współwłaścicieli

Rok budowy i oddania do użytku

Łączna powierzchnia użytkowa

Ilość lokali usługowych

Powierzchnia lokali usługowych

Ilość lokali mieszkalnych

Powierzchnia lokali mieszkalnych

Czy w budynku jest garaż?

Statystyki - View the results