W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

https://wedel.pl/