W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

FAQ

Pliki do pobrania

Formularz danych kontaktowych

Najczęściej zadawane pytania – Usługi

 

Jaki zakres usług oferujemy?

 • Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi i Współwłasnościami
 • Zarząd i administrowanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Zarządzanie mieszkaniami
 • Doradztwo i konsulting
 • Obsługa procesu najmu
 • Obsługa sprzedaży
 • Obsługa księgowa i finansowa Wspólnot
 • Obsługa techniczna
 • Windykacja należności
 • Nadzór okresu rękojmi i gwarancji
 • Rozliczanie okresów przejściowych

Co wyróżnia nas od innych firm zarządzających?

 • transparentność wszelkich prowadzonych przez nas działań
 • opieka dedykowanego Zarządcy
 • nowoczesne narzędzia informatyczne organizujące i nadzorujące pracę zarządców
 • obsługa finansowo- księgowa realizowana przez zespół, który jest integralną częścią naszej firmy
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • częste wizyty Zarządcy gwarantujące bieżącą kontrolę nieruchomości

Co wchodzi w zakres ceny za nasze usługi?

 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami – w tym:
  • Częste wizyty administratora na nieruchomości;
  • Opieka dedykowanego Zarządcy;
  • Telefon alarmowy, na który można zgłaszać nagłe awarie;
  • Gotowość całodobowego pogotowania technicznego;
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego;
  • Zlecanie i nadzór obowiązkowych przeglądów;
  • Opracowanie planu gospodarczego Wspólnoty;
  • Rokroczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne;
  • Organizacja zebrań Wspólnoty;
  • Przeprowadzanie głosowań;
  • Analiza kosztów, zawieranie umów z dostawcami;
  • Prowadzenie archiwum;
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli względem Wspólnoty,
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności.

Co NIE wchodzi w zakres ceny za nasze usługi:

 • Obsługa techniczna – konserwacja
 • Obsługa prawna
 • Utrzymanie czystości
 • Ubezpieczenie nieruchomości
Jednak każde z wyżej wymienionych usług koordynujemy współpracując ze sprawdzonymi kontrahentami.

Na jakim oprogramowaniu pracujemy?

Do rozliczeń Właścicieli wobec Wspólnoty używamy programu MMSoft Lokale oraz usługę LokaleNEt. Serwis LokaleNet umożliwia zdalnie:
 • poznać stan swoich rozliczeń ze Wspólnotą w tym saldo rozrachunków, stany liczników
 • głosować pod uchwałami,
 • uzyskać dostęp do ogłoszeń i dokumentów swojej nieruchomości
Dodatkowo Zarząd Wspólnoty może uzyskać wgląd w:
 • salda wpłat zaliczek mieszkańców i najemców,
 • przebieg procesów windykacji należności.
Księgowość prowadzimy w programie Comarch ERP Optima. Daje nam możliwość sprawnego księgowania oraz dostosowania sposobu prowadzenia rozrachunków do specyficznego charakteru nieruchomości. Platforma informatyczna Profesal to narzędzie, które wspiera nasze procesy zarządzania nieruchomościami. Aplikacja gwarantuje dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych. Dzięki platformie MySupport Profesal nasi klienci, wykonawcy, deweloperzy, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych mają zdalny dostęp do informacji dotyczących zarządzanego budynku.
 

Najczęściej zadawane pytania – Rozliczenia

 

Czym jest saldo?

Jest to różnica naliczeń i wpłat. Jeśli kwota naliczeń jest większa od kwoty wpłat, saldo wykazuje zaległość, w odwrotnym przypadku widnieje nadpłata.

Jak szybko po wpłacie na konto widać zapłatę na saldzie?

Zapłatę widać po wczytaniu przez dział księgowy wyciągu bankowego, czynność ta w naszej firmie odbywa się w każdy poniedziałek. Na portalu mieszkańca w zakładce saldo widać datę ostatniego wprowadzonego wyciągu.

Gdzie sprawdzić saldo?

Saldo mogą Państwo samodzielnie sprawdzić logując się do strefy mieszkańca, będąc już zalogowanym należy wybrać zakładkę saldo.

Czym jest nota odsetkowa i z czego wynika?

Nota odsetkowa jest to naliczenie odsetek z tytułu opóźnienia w uregulowaniu opłaty.

Czym różni się naliczenie od rozliczenia?

Naliczenie inaczej opłata miesięczna jest to suma zaliczek na fundusz eksploatacyjny (administracyjny), remontowy oraz media. Rozliczenie z kolei jest porównaniem naliczonych zaliczek za media (zawartych w opłacie comiesięcznej) z faktycznym zużyciem mediów (na podstawie odczytów liczników). Może wykazywać kwotę do zapłaty (jeżeli koszt zużytych mediów przewyższył naliczone zaliczki) lub kwotę do zwrotu (jeżeli naliczone zaliczki przewyższają kwotę zużytych mediów). Rozliczenie NIE jest stanem salda. Rozliczenie NIE weryfikuje, czy zaliczki zostały opłacone. Rozliczenie dokładnie wyjaśnione jest w pliku pt. „Jak czytać rozliczenie zużycia mediów”.

Gdzie jest numer mieszkania na dokumencie naliczenia?

Numer mieszkania znajduje się po lewej stronie nad zestawieniem świadczeń składających się na opłatę miesięczną.

Skąd biorą się stawki zawarte w opłacie miesięcznej?

Stawki naliczane są na podstawie uchwał podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz w oparciu o aktualne stawki za media (z faktur kosztowych).

Czym jest strata i stała CO?

Strata jest to różnica na wskazaniu licznika głównego mierzącego zużycie ciepła na nieruchomości i sumy z liczników mieszkań. Stała CO jest to opłata niezależna od zużycia, wchodzi w nią w zależności od nieruchomości opłaty za utrzymanie kotłowni, konserwację, czy też dystrybucję ciepła do budynku.

Czym jest strata na wodzie?

Strata na wodzie, analogicznie do straty na CO jest to różnica na wskazaniu licznika głównego mierzącego zużycie wody na nieruchomości i sumy z subliczników lokali.

Czym się różni woda do podgrzania od podgrzania wody?

Woda do podgrzania to zimna woda doprowadzona do budynku, która zostaje podgrzana. Podgrzanie wody to koszt za ciepło zużyte w celu podwyższenia temperatury wody.

Czym jest odczyt, a czym jest zużycie z licznika?

Odczyt jest to wskazanie licznika na konkretną datę, zużycie jest to różnica wskazań pomiędzy odczytami.

Jak sprawdzić numer konta?

Numer konta znajduje się na każdym zawiadomieniu, które do Państwa wysyłamy oraz po zalogowaniu się do strefy mieszkańca.

Dlaczego numer konta na pismach windykacyjnych i notach odsetkowych jest inny niż ten standardowy i czym się różnią?

Wynika to z charakteru oraz możliwości oprogramowania, które stosujemy. Na zawiadomieniach o opłacie miesięcznej, w przypadku istnienia na Wspólnocie indywidualnych subkont, widoczny jest właśnie ich numer. Na pismach windykacyjnych i notach odsetkowych widnieje główny numer konta Wspólnoty.

Z czego wynika częstotliwość rozliczeń?

Z regulaminu rozliczania mediów Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dlaczego jeśli w regulaminie jest napisane, że rozliczenie jest do końca roku, właściciele otrzymują je np. dwa miesiące później?

Czas na wykonanie rozliczenia nie jest tożsamy z zakończeniem okresu rozliczeniowego, termin na jego wykonanie jest również określony w regulaminie.

Gdzie pobrać formularze do głosowania i gdzie znaleźć uchwały?

Formularze wysyłane są mailowo bądź pocztą tradycyjną przez Zarządcę z prośbą o oddanie głosu. Możliwość zagłosowania istnieje również za pomocą strefy mieszkańca.

Dlaczego warto korzystać z internetowej strefy mieszkańca?

Na portalu można samodzielnie, w każdym momencie sprawdzić stan salda, wysokość opłaty miesięcznej, odczyty liczników, wyniki ostatnich rozliczeń mediów. Można również za pomocą portalu oddać swój głos pod uchwałami Wspólnoty. Dodatkowe informacje jakie mogą Państwo tam znaleźć to wszelkiego rodzaje komunikaty przekazywane od Administratora.

Jak zalogować się do strefy mieszkańca?

W tym celu należy na górze strony wybrać baner STREFA MIESZKAŃCA, po przekierowaniu należy wpisać login i hasło udostępnione listownie bądź mailowo przez Administratora (w zależność od wyrażenia zgody na kontakt mailowy)

Co zrobić gdy nie pamiętam hasła do strefy mieszkańca?

Hasło do strefy mieszkańca można odzyskać samodzielnie. Poniżej instrukcja:

SAMODZIELNE ODZYSKIWANIE HASŁA Aby odzyskać hasło należy wejść na stronę tww.pl – zakładka strefa mieszkańca – nie pamiętam hasła- podać nr Login LokaleNet – podać e-mail do kontaktu (ten który jest wpisany jako kontaktowy dla lokalu).

Gdzie znajdę swój login do strefy mieszkańca?

Nr Login LokaleNet (czyli Identyfikator) jest podawany na każdym zawiadomieniu typu naliczenie/rozliczenie/stan rozrachunków.