W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Kwestionariusz budynku – B

W celu stworzenia rzetelnej oferty prosimy o dokładne uzupełnienie poniższego kwestionariusza, niektóre odpowiedzi mogą Państwo znaleźć w aktach notarialnych, Książce Obiektu Budowlanego lub u aktualnego Zarządcy. W przypadku braku danych prosimy zostawić puste pole.

Adres nieruchomości

Struktura prawna nieruchomości

Sposób sprawowania zarządu

Rok budowy i oddania do użytku

Łączna powierzchnia użytkowa

Ilość lokali usługowych

Powierzchnia lokali usługowych

Ilość lokali mieszkalnych

Powierzchnia lokali mieszkalnych

Czy w budynku jest garaż?

Całkowita powierzchnia garażu

Ilość miejsc postojowych

Ilość komórek lokatorskich

Statystyki - View the results