W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Kwestionariusz budynku – C

W celu stworzenia rzetelnego planu gospodarczego prosimy o dokładne uzupełnienie poniższego kwestionariusza, niektóre odpowiedzi mogą Państwo znaleźć w aktach notarialnych, Książce Obiektu Budowlanego lub u aktualnego Zarządcy. W przypadku braku danych proszę pozostawić puste pole.

Adres nieruchomości

Struktura prawna nieruchomości

Sposób sprawowania zarządu

Rok budowy i oddania do użytku

Wartość odtworzeniowa budynku zadeklarowana do ubezpieczenia

Łączna powierzchnia użytkowa

Ilość lokali usługowych i rodzaj prowadzonej tam działalności

Powierzchnia lokali usługowych

Ilość lokali mieszkalnych

Powierzchnia lokali mieszkalnych

Czy w budynku jest garaż?

Całkowita powierzchnia garażu

Ilość miejsc postojowych

Ilość kondygnacji budynku (piętra+parter+garaż)

Ilość klatek schodowych

Powierzchnia klatek schodowych i korytarzy

Powierzchnia terenów zielonych

Powierzchnia elewacji szklanej

Statystyki - View the results