W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Współpraca z deweloperami

Od wielu lat nasza firma współpracuje z deweloperami zarządzając nowo powstałymi budynkami. Przez ten okres zdążyliśmy poznać Państwa potrzeby wobec Zarządców Nieruchomości . Nasze doświadczenie to ogrom wiedzy zarówno prawnej jak i technicznej umożliwiające skuteczne administrowanie nowo powstałego budynku. Wspólnym celem naszej współpracy będzie komfort i zadowolenie właścicieli mieszkań. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by maksymalne odciążyć Państwa od bieżącej obsługi budynku i trudów tworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych realizujemy usługi na najwyższym poziomie, a zamierzone plany osiągamy szybko i efektywnie. Programy i systemy komputerowe usprawniają przepływ informacji i pomagają nam w prosty sposób wykonywać wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do aktualnych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane. Dla bezpieczeństwa naszych klientów jesteśmy przygotowani do całkowicie zdalnej pracy, w tym do organizacji zebrań Wspólnot on-line. Zarządzanie wynajmem mieszkań Kraków to także oprogramowanie – ułatwiające kontakt z klientami (CRM – Customer Relationship Management), planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP – Enterprise Resource Planning), a także remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS – Computerized Maintenance Management System)

Zapoznaj się z naszym zakresem usług

Wsparcie procesu powstania wspólnoty mieszkaniowej
 • Kompleksowo przeprowadzamy proces tworzenia nowej wspólnoty. Rejestrujmy ją w stosownych urzędach, organizujemy rozpoczęcie jej działalności.
 • Przygotowujemy plan gospodarczy nieruchomości określający precyzyjnie koszt utrzymania części wspólnej budynku, a następnie go realizujemy zapewniając dbałość o finanse Wspólnoty.
 • Uczestniczymy w przekazywaniu lokali nowym właścicielom.
 • Weryfikujemy przyczyny zgłaszanych usterek, nadzorujemy ich usuwanie i dokumentujemy przebieg tych procesów wspierając się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym.
 • Przeprowadzamy przetargi na dostawę mediów oraz realizację usług na rzecz Państwa nieruchomości (usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, porządkowe, bankowe, ubezpieczeniowe). Podpisujemy i negocjujemy odpowiednie umowy.
h
Zarząd nowo powstałą wspólnotą mieszkaniową
 • Możemy utworzyć dedykowane biuro administracji na terenie budynków Wspólnoty, bądź ustalić stałe godziny dyżurów zarządców na terenie Państwa budynku.
 • Zapewniamy systematyczne wizyty zarządcy na terenie nieruchomości, co gwarantuje stały nadzór stanu technicznego budynku oraz kontrolę jakości usług wykonywanych na jego terenie przez firmy zewnętrzne.
 • Przekazujemy do dyspozycji numer telefonu alarmowego do opiekuna, na który można zgłaszać wszelkie nagłe awarie.
 • Sporządzamy analizę możliwości obniżenia kosztów obsługi nieruchomości oraz zużycia energii.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Każdego roku, w pierwszym kwartale, przedstawiamy do akceptacji sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za ostatni rok prowadzenia zarządu.
 • Zwołujemy, organizujemy i prowadzimy zebrania właścicieli mieszkań.
 • Przygotowujemy uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zbieramy głosy Właścicieli. Wykorzystywany przez nas program komputerowy (LokaleNet) umożliwia oddawanie głosów pod uchwałami za pośrednictwem Internetu.
 • Proces obługi wszystkich nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Obsługa techniczna
 • Utrzymanie czystości
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla nieruchomości możemy prowadzić pełną księgowość. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Śledząc na bieżąco finansowe i podatkowe działania Państwa firmy, w razie potrzeby zasugerujemy skorzystanie z usług kwalifikowanego doradcy podatkowego.
 • Prowadzimy rozliczenia finansowe przez indywidualny rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Obsługę finansowo-księgową nieruchomości prowadzimy korzystając z oprogramowania Comarch ERP Optima i MM Soft lokale.
 • Elektroniczny przepływ i przechowywanie dokumentów w naszej firmie jest możliwy dzięki platformie SaldeoSMART. Każdy zainteresowany może otrzymać wgląd w swoje dokumenty z każdego miejsca z dostępem do internetu.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Koordynujemy prace konserwacyjne, przeprowadzamy przetargi w celu wybrania najkorzystniejszego wykonawcy.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości.
 • Usuwamy usterki niepodlegające rękojmi.
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy sprzątającej, która będzie odpowiadała za wykonanie prac porządkowych.
 • Nadzorujemy należyte utrzymanie czystości części, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.

Współpraca z naszą firmą to szereg korzyści:

Kompleksowe wsparcie uzyskują Państwo już na etapie przygotowania projektu budowlanego. Nasze usługi doradcze pozwolą Państwu uniknąć wielu trudności pojawiających się w okresie obowiązywania rękojmi.
Przygotowujemy propozycje rozwiązań technicznych, architektonicznych oraz prawno-organizacyjnych, które w przyszłości przyniosą korzyści zarówno Państwu, jak i Państwa klientom.
Optymalizujemy ponoszone przez Państwa koszty.

Zapoznaj się również z pozostałymi usługami