W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Zarządzanie mieszkaniami

Zarządzanie mieszkaniami Kraków – rynek nieruchomości oferuje szeroką paletę możliwości inwestowania. Świetnie rozumiemy obowiązujące na nim uwarunkowania. Jednocześnie potrafimy identyfikować ciągłe zmiany oraz aktywnie na nie odpowiadać. Każdemu inwestorowi nasza firma może zaoferować profesjonalną pomoc od zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, aż po jej adaptację i pełną obsługę najmu. Możemy również odpowiedzieć na oczekiwania Właścicieli, którzy posiadane już nieruchomości, w tym kamienice, chcieliby wykorzystać jako źródło dochodu. Bogate doświadczenie i pełne zaangażowanie pozwalają nam realizować usługi (zarządzanie wynajmem Kraków) w odpowiedzi na zróżnicowane i indywidualne potrzeby naszych Klientów. Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy lokal ograniczając rozmiar szkody. Współpraca z naszą firmą gwarantuje Państwu:  
 • profesjonalne wsparcie w inwestycjach na rynku najmu nieruchomości, 
 • przejrzystość wszelkich prowadzonych przez nas działań popartą raportami i sprawozdaniami,
 • wsparcie pracowników działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy,
 • kompleksowe zarządzanie najmem (współpraca z najemcami, obsługa umów, rozliczenia), 
 • indywidualny zakres realizowanych usług dostosowany do charakteru nieruchomości i potrzeb jej Właścicieli.
Dzięki wyszkolonej i doświadczonej kadrze oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi informatycznych realizujemy usługi na najwyższym możliwym poziomie, a plany osiągamy błyskawicznie i efektywnie. Programy i systemy komputerowe dostosowane do zarządzania mieszkaniami na wynajem Kraków usprawniają przepływ informacji i pomagają prosto sposób wykonywać rozliczenia. Stały dostęp do świeżych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą ściśle skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane. Zarządzanie wynajmem mieszkań Kraków to także oprogramowanie – ułatwiające kontakt z klientami (CRM – Customer Relationship Management), planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP – Enterprise Resource Planning), a także remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS – Computerized Maintenance Management System)

Zapoznaj się z naszym zakresem usług

Zakup nieruchomości, doradztwo.
 • Analizujemy możliwości inwestycyjne w mieszkania w różnych miastach oraz doradzamy w wyborze nieruchomości o największym potencjale ekonomicznym - tak zaczyna się zarządzanie mieszkaniami na wynajem Kraków
 • Przeprowadzamy proces negocjacji i zakupu nieruchomości mieszkaniowych - tak zaczyna się zarządzanie mieszkaniami Kraków
 • Współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami notarialnymi, firmami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami wspierającymi finansowanie inwestycji.
 • Współpracujemy z doradcami kredytowymi, którzy pomogą dobrać najkorzystniejszy sposób finansowania.
 • Realizujemy pełny odbiór nieruchomości od Dewelopera bądź też poprzedniego Właściciela wraz z oceną jej stanu oraz sporządzeniem protokołu przekazania.
 • Nadzorujemy realizację zobowiązań gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi wobec wykonawców i deweloperów. Nasi doświadczeni inżynierowie budowlani kontrolują sposób usuwania usterek.
 • W razie konieczności egzekwujemy wywiązanie się wykonawców i deweloperów z zobowiązań gwarancyjnych na drodze postępowania sądowego.
Przygotowanie nieruchomości do najmu - zarządzenie wynajmem mieszkań Kraków
 • Nadzorujemy wykonanie projektu aranżacji wnętrza mieszkania wraz z kosztorysem.
 • Przeprowadzamy inwentaryzację istniejącego wyposażenia i przygotowujemy ofertę / propozycję doposażenia mieszkania.
 • Doradzamy podjęcie działań mających na celu osiągnięcie jak najwyższego przychodu z najmu.
 • Koordynujemy i nadzorujemy cały proces remontu i adaptacji mieszkań.
 • Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami remontowymi, które przeprowadzą prace adaptacyjne zgodnie z założonym projektem.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
 • Przygotowujemy mieszkanie do sesji zdjęciowej i wynajmu z wysoką dbałością o czystość i detale podwyższające walory oferty.
 • Przygotowujemy profesjonalną ofertę wraz z sesją zdjęciową i prezentacją w naszej bazie ofert. Tak powinno wyglądać zarządzenie wynajmem mieszkań Kraków!
h
https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/apartment-2094701_1920.jpg
Obsługa procesu najmu
 • Aktywnie poszukujemy najemców w tym celu prezentujemy mieszkania na portalach branżowych, stronach www. Współpracujemy z pośrednikami nieruchomości oraz przedstawicielami firm relokacyjnych.
 • Przygotowujemy umowę najmu, konsultujemy ją z Właścicielem mieszkania (nieruchomości).
 • Kompleksowo przeprowadzamy proces przekazania mieszkania sporządzając protokół zdawczo odbiorczy, niezbędny, kiedy chodzi o zarządzanie najmem Kraków.
 • W razie potrzeby przeprowadzamy proces przepisania umów na dostawy mediów na najemcę (zmiana strony umowy).
 • Stale współpracujemy z najemcami w celu zapewnienia im pełnej satysfakcji i komfortu.
 • Na zakończenie trwania umowy najmu odbieramy lokal oraz rozliczamy wszystkie koszty z najemcą.
Zarządzanie najmem Kraków
 • Wykonujemy analizę kosztów funkcjonowania mieszkania i możliwości ich optymalizacji.
 • Prowadzimy z najemcami pełne rozliczenia czynszu, kosztów mediów, napraw oraz innych opłat.
 • W razie konieczności dochodzimy zaległych należności od najemców i innych podmiotów.
 • Za pomocą platformy internetowej LokaleNet umożliwiamy Właścicielowi stały dostęp do aktualnych informacji finansowych i rozliczeniowych dotyczących mieszkania.
 • Przedstawiamy Właścicielowi szczegółowe raporty finansowe. Kompleksowo rozliczamy najem wraz z płatnością podatków.
 • Przygotowujemy zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki ubezpieczeniu w jednym pakiecie wszystkich zarządzanych nieruchomości otrzymujemy konkurencyjne warunki. Ubezpieczenie obejmuje także wykup polisy OC.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Właściciela przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, organami podatkowymi, pocztą, bankami, administratorem wspólnoty itp.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym wynajmowanej nieruchomości. Weryfikujemy prawidłowe korzystanie z lokalu przez najemcę - to także zarządzanie mieszkaniami Kraków
 • Współpracujemy z najemcami w zakresie utrzymania oraz funkcjonowania nieruchomości.
 • Przeprowadzamy wszelkie procedury w związku z zakończeniem współpracy z najemcami.
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Analizujemy opłacalność sprzedaży nieruchomości.
 • Przedstawiamy możliwe kierunki działań zmierzających do zwiększenia korzyści z transakcji.
 • Przygotowujemy nieruchomość do procesu sprzedaży poprzez wykonanie koniecznych remontów oraz aranżacje.
 • Poszukujemy nabywców.
 • Negocjujemy warunki transakcji oraz finalizujemy jej zawarcie.
 • Bierzemy udział w przekazaniu nieruchomości nowym Właścicielom.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

Kompleksowa usługa wykonana przez ekspertów na rynku - profesjonalne zarządzenie najmem Kraków
Lokata w mieszkania na wynajem to doskonała inwestycja, która dzięki TWW staje się całkowicie bierna.

Zapoznaj się również z pozostałymi usługami