W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Aleja Słowackiego

Kamienica – al. Juliusza Słowackiego 19 Kraków – TWW – Zarządzanie nieruchomościami
Spółka dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, którzy przy wykonywanych pracach korzystają z nowoczesnych środków technicznych, a prace wykonywane są fachowo, starannie oraz w sposób potwierdzający dobrą organizację pracy. (..) TWW Nieruchomości sp. z o.o. s.k. jest solidnym, godnym polecenia usługodawcą – kompetentnym, sumiennym, stale zaangażowanym w sprawy naszej Wspólnoty.