W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Wspólnota Mieszkaniowa

Wspólnota Mieszkaniowa – ul. Dąbrowskiego 5 w Krakowie – TWW – Zarządzanie nieruchomościami
Częste kontakty przedstawicieli zarządcy na terenie osiedla mieszkaniowego dopełniają całości obsługi. We współpracy z zarządcą udało się przeprowadzić kilka poważnych remontów budynków.