W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Angel City

Pracownicy firmy cechują się dużą dyspozycyjnością, życzliwością i sprawnością organizacyjną. Zarządca nieruchomości prowadzi stały nadzór nad firmami konserwacyjnymi poprzez regularną wizytację naszego obiektu co stanowi istotny atut firmy.